Административен термин - категорија

папка повеќе

мн. папките
Вид збор: Именка, женски род
Надворешна обвивка од картон за држење акти и документи заедно.
Англиски: binder
Примери:
Тој ја одврза папката.

параф повеќе

мн. парафи
Вид збор: Именка, машки род
Скратен потпис, иницијали во канцелариската практика.
Англиски: paraph

парафира повеќе

парафираат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Стави, става параф.
Англиски: initial

парафирање повеќе

Вид збор: Именка, среден род
Ставање параф на документи.
Англиски: initial

пасош повеќе

Види и: паспорт (м.)
мн. пасоши
Вид збор: Именка, машки род
Документ за лична идентификација кога се патува во странство.
Англиски: passport Албански: pasaportë, lejekalim

паспорт повеќе

мн. паспорти
Вид збор: Именка, машки род
Легитимација за патување во друга држава, пасош.
Англиски: passport Албански: pasaportë, lejekalim

пашалак повеќе

мн. пашалаци
Вид збор: Именка, машки род
Област повелана од паша.
Англиски: country Турски: paşalık Албански: pashallëk

педигре повеќе

мн. педигреа
Вид збор: Именка, среден род
Документ што содржи податоци за потеклото и расата на животни.
Англиски: pedigree Албански: pedigre

персоналец повеќе

мн. персоналци
Вид збор: Именка, машки род
Персонален референт во некое претпријатие или установа.
Албански: referent personeli

петиција повеќе

мн. петиции
Вид збор: Именка, женски род
Официјална колективна молба, во писмена форма, упатена до највисоките органи на власта, до владата итн.
Англиски: petition

писарница повеќе

мн. писарници
Вид збор: Именка, женски род
Служба каде што се предаваат или подигаат документи.
Англиски: archive

пленарен повеќе

Види и: пленум (м.)
пленарна
Вид збор: Придавка
Што се случува во присуство на сите членови на некоја организација; што има целосно полномоштво.
Англиски: plenary

пленум повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, машки род
Пленарно заседание, работен состанок на сите членови на некој општествен форум или општествено-политичка организација.
Англиски: plenum

повелба повеќе

мн. повелби
Вид збор: Именка, женски род
Документ со кој се признаваат нечии права и се установуваат определени повластици.
Англиски: charter Албански: pajis me status

повереник повеќе

мн. повереници
Вид збор: Именка, машки род
Службено лице со посебни овластувања од државната власт.
Англиски: commissioner Албански: i ngarkuar

поверенички повеќе

повереничкиот
Вид збор: Придавка
Што припаѓа, што се однесува на повереник и на повереничка.

поверенство повеќе

мн. поверенства
Вид збор: Именка, среден род
Установа, оддел на власта под раководство на повереник.

подгрупа повеќе

Види и: група (ж.)
мн. подгрупи
Вид збор: Именка, женски род
Дел, подраздел на група.
Англиски: subgroup

поднесок повеќе

мн. поднесоци
Вид збор: Именка, машки род
Писмен спис со барање што се поднесува до некој орган на власта.
Англиски: petition

поднесувач повеќе

мн. поднесувачи
Вид збор: Именка, машки род
Тој што поднесува барање, поднесок, молба.
Англиски: submitter

подносител повеќе

Види и: поднесувач (м.)
мн. подносители
Вид збор: Именка, машки род
поднесувач
Англиски: submitter

пододбор повеќе

Види и: одбор (м.)
мн. пододбори
Вид збор: Именка, машки род
Посебен дел од одбор.
Англиски: subcommittee

пододдел повеќе

Види и: оддел (м.)
мн. пододдели
Вид збор: Именка, машки род
Посебен дел од оддел во установа, од книга и сл.
Англиски: subdivision

подружница повеќе

мн. подружници
Вид збор: Именка, женски род
Филијала, друштво, основна клетка на поголема организација.
Англиски: branch Албански: degë, filial

позорникар повеќе

мн. позорникари
Вид збор: Именка, машки род
Полицаец одговорен за одредено подрачје којшто ги познава луѓето и теренот во тоа подрачје; реонски полицаец
Англиски: patrolman

покраина повеќе

мн. покраини
Вид збор: Именка, женски род
Област, територија оддалечена од централниот дел
Англиски: region Албански: krahinë, regjion
Територијална единица со обележје на автономија (административна, етничка, културна).
Англиски: territory Албански: krahinl, territor

покрие повеќе

покријат
Вид збор: Глагол, свршен
Опфати целосно определена територија, средина со некакво влијание, дејност (политичка, образовна, културна, спортска, трговска, итн.)
Англиски: cover Албански: mbuloj, përfshij

попис повеќе

мн. пописи
Вид збор: Именка, машки род
Попишување на население, добиток, предмети, имот заради регистрирање на нивниот број или количина.
Англиски: census Албански: regjistrim, evidentim

пописен повеќе

Види и: попис (м.)
пописни
Вид збор: Придавка
Што се однесува на попис, на попишување.

попишувач повеќе

мн. попишувачи
Вид збор: Именка, машки род
Лице што врши попис.

посмртница повеќе

мн. посмртници
Вид збор: Именка, женски род
Официјален документ за нечија смрт.
Англиски: death certificate

постапка повеќе

мн. постапки
Вид збор: Именка, женски род
Водење на службени, судски предмети според точно утвреден ред.
Англиски: process Албански: procedurë

потврда повеќе

мн. потврди
Вид збор: Именка, женски род
Пишан документ со кој се потврдува, се докажува, се легализира нешто.
Англиски: certification Албански: certifikatë, vërtetim

потврди повеќе

потврдат
Вид збор: Глагол, свршен
Даде законска или административна важност, потврди вистинитост на некој документ, решение и сл.
Англиски: certify Албански: vërtetoj

потерница повеќе

мн. потерници
Вид збор: Именка, женски род
Писмен налог, наредба за гонење и апсење на лице што сторило кривично дело.
Англиски: warrant

поткомисија повеќе

мн. поткомисии
Вид збор: Именка, женски род
Дел од поголема комисија, изделен заради некоја посебна цел, задача.
Англиски: subcommission

поткомитет повеќе

поткомитети
Вид збор: Именка, машки род
Дел од поголем комитет.
Англиски: subcommittee

потпис повеќе

мн. потписи
Вид збор: Именка, машки род
потпишување, ставање потпис
Англиски: signing Албански: firmë, nënshkrim

потсекретар повеќе

мн. потсекретари
Вид збор: Именка, машки род
Заменик или помошник на секретар.
Англиски: undersecretary

потсектор повеќе

мн. потсектори
Вид збор: Именка, машки род
подреден сектор
Англиски: subsector

потсекција повеќе

мн. потсекции
Вид збор: Именка, женски род
дел од секција
Англиски: subsection

потсетник повеќе

мн. потсетници
Вид збор: Именка, машки род
Бележник за тоа што треба да се направи, што не смее да се заборави.
Англиски: notebook, organizer

потчинет повеќе

потчинети
Вид збор: Придавка
Што работи по запобедите од друг, под команда на претпоставен.
Англиски: subordinated

прашалник повеќе

мн. прашалници
Вид збор: Именка, машки род
Список, збир од прашања на кои треба да се одговори.
Англиски: questionnaire Албански: pyetësor

преведе повеќе

преведат
Вид збор: Глагол, свршен
Унапреди во повисок разред, чин.
Англиски: promote Албански: gradoj

предлог-нацрт повеќе

Вид збор: Именка, машки род
Текст на предлог како основа за договор или дискусија.
Англиски: bill

предлог-програма повеќе

предлог-програмата
Вид збор: Именка, женски род
Текст на предлог на програма како основа за договор или дискусија.
Англиски: proposal

предмет повеќе

мн. предмети
Вид збор: Именка, машки род
Административна, судска постапка; службен акт.
Англиски: act Албански: lëndë, akt

президиум повеќе

мн. президиуми
Вид збор: Именка, машки род
Претседателство на конгрес, собрание.
Англиски: presidency Албански: kryesi, prezidium

прерогатив повеќе

мн. прерогативи
Вид збор: Именка, машки род
(обично во мн.) Исклучиво право на некој државен орган или на определено лице со висока функција.
Англиски: prerogative

претпоставен повеќе

мн. претпоставени
Вид збор: Именка, машки род
Тој што е по својата должност поставен над другите.
Англиски: superior

претседавач повеќе

мн. претседавачи
Вид збор: Именка, машки род
лице што претседава
Англиски: leader

претседател повеќе

мн. претседатели
Вид збор: Именка, машки род
избран шеф на држава
Англиски: president Српски: претседник Албански: president Бугарски: президент Грчки: πρόεδρος
раководител на влада
Англиски: prime minister
претседател на раководно тело
Англиски: president
претседавач
Англиски: chairman

претседателствува повеќе

претседателствуваат
Вид збор: Глагол, несвршен
Врши претседателска функција.
Англиски: preside Албански: kryesoj
претседава
Англиски: preside Албански: kryesoj

претставка повеќе

мн. претставки
Вид збор: Именка, женски род
писмено барање
Англиски: petition Албански: kërkesë me shkrim

префект повеќе

мн. префекти
Вид збор: Именка, машки род
Во Франција и во некои земји - највисок управен службеник во департман или округ.
Француски: prefect Албански: prefekt
Во некои земји - виш службеник во управата, шеф на полиција и сл.
Албански: në disa shtete shef policie

префектура повеќе

Види и: префект (м.)
мн. префектури
Вид збор: Именка, женски род
Служба на префект; управна зграда, канцеларија на префект.

пријава повеќе

мн. пријави
Вид збор: Именка, женски род
Известување (усно или писмено) до орган на власта за некого или за нешто.
Англиски: notification Албански: njoftim
Образец, формулар што се исполнува со податоци за предметот на пријавување до определена установа.
Англиски: form Албански: formë
Писмена пријава, изјава со список на стока што се дава при плаќање царина.
Англиски: declaration Албански: deklaratë
Давање лични податоци заради пријавување привремен или траен престој.
Англиски: registration Албански: regjistrim

пријавен повеќе

пријавни
Вид збор: Придавка
Што се однесува на пријавување.
Англиски: reported

пријавница повеќе

мн. пријавници
Вид збор: Именка, женски род
Просторија, канцеларија или место каде се врши пријавување.
Англиски: office

прилог повеќе

мн. прилози
Вид збор: Именка, машки род
Тоа што се прилага, се додава кон нешто.
Англиски: supplement Албански: shtesë, plotësim

приложи повеќе

приложат
Вид збор: Глагол, свршен
Додаде, дополни, приклучи нешто.
Англиски: attach Албански: shtoj, bashkangjes

припис повеќе

Види и: приписка (ж.)
мн. приписи
Вид збор: Именка, машки род
приписка
Англиски: note

приписка повеќе

мн. приписки
Вид збор: Именка, женски род
Запис, забелешка како објаснување или дополнување кон определен текст.
Англиски: note

пристапница повеќе

мн. пристапници
Вид збор: Именка, женски род
Писмена изјава што се пополнува заради стапување во некоја организација, партија и сл.
Англиски: application form

провинција повеќе

мн. провинции
Вид збор: Именка, женски род
Административно-територијална единица во некои држави.
Англиски: province Албански: provincë, krahinë

пропис повеќе

мн. прописи
Вид збор: Именка, машки род
Усвоено и задолжително правило со кое се уредува однесувањето во определена област од општествениот живот.
Англиски: regulation Албански: rregullë

прописен повеќе

прописниот
Вид збор: Придавка
Што е според прописите.
Англиски: correctly

пропратен повеќе

пропратни
Вид збор: Придавка
Што е како дополнение на нешто испратено.
Англиски: accompanying, attached
Примери:
пропратно писмо

пропусница повеќе

мн. пропусници
Вид збор: Именка, женски род
Документ, исправа што овозможува влез негде или да се помине некое место.
Англиски: permit

протокол повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, машки род
Книга во која се бележи пристигнатата пошта, молби, жалби, претставки и сл.
Англиски: protocol Албански: protokol

протоколарен повеќе

протоколарни
Вид збор: Придавка
записнички

процедура повеќе

мн. процедури
Вид збор: Именка, женски род
Установен, примен редослед на дејства или оформување на работа.
Англиски: procedure Албански: procedur
а - б - в - г - д - ѓ - е - ж - з - и - ј - к - л - м - н - о - п - р - с - т - у - ф - х - ц - ч - ш