Граматика - категорија

кованица повеќе

мн. кованици
Вид збор: Именка, женски род
Нов, вештачки создаден збор.
Англиски: compound word

компаратив повеќе

(едн.) компаративот
Вид збор: Именка, машки род
Степен во споредувањето на придавките за означување особина или својство изразени во поголема мера во одноc на тоа cо кое cе споредува.
Англиски: comparative

компарација повеќе

мн. компарации
Вид збор: Именка, женски род
Степенување на придавките.
Англиски: comparison Албански: komparacion, krahasim

композит повеќе

мн. композити
Вид збор: Именка, машки род
Збор составен од два или повеќе збора.
Англиски: compound word Албански: fjalë e përbërë

конгруенција повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, женски род
Согласување меѓу зборовите што се во синтаксичка врска.
Англиски: congruence Албански: kongruencë

кондензатор повеќе

мн. кондензатори
Вид збор: Именка, машки род
Збор со кондензациски карактеристики.
Албански: kondensator

кондиционал повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, машки род
Условен глаголски начин кој го покажува условот за вршење на глаголското дејство на главната реченица.
Англиски: conditional

конјугација повеќе

мн. конјугации
Вид збор: Именка, женски род
Промена на глаголот по лице, број и време.
Англиски: conjugation Албански: konjugim, zgjedhim

конјугира повеќе

конјугираат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Ги наведува различните форми на глаголот.
Англиски: conjugate

конјунктив повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, машки род
Глаголски облик со кој се изразува можност, можен начин.
Англиски: subjunctive

конјункција повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, женски род
поврзување, сврзување
Англиски: conjunction Албански: konjunksion, lidhje

консекутивен повеќе

консекутивниот
Вид збор: Придавка
последичен, последователен
Англиски: consecutive

консонантизам повеќе

(едн.) консонантизмот
Вид збор: Именка, машки род
Систем на консонантите во еден јазик.

конструкција повеќе

мн. конструкции
Вид збор: Именка, женски род
Состав, ред, распоред на зборовите во реченицата.
Англиски: construction Албански: ndërtim

концесивен повеќе

концесивниот
Вид збор: Придавка
Со којшто се искажува или cе означува некакво допуштање.
Англиски: concessive

копула повеќе

мн. копули
Вид збор: Именка, женски род
Помошен или друг глагол што ги сврзува подметот и именскиот прирок во реченицата.
Англиски: copula

копулативен повеќе

копулативниот
Вид збор: Придавка
Што е составувачки, сврзувачки.
Англиски: copulative

корен повеќе

мн. корени
Вид збор: Именка, машки род
Потекло на нешто, род.
Англиски: descent Албански: origjin, prejardhje
а - б - в - г - д - е - ж - з - ѕ - и - к - л - м - н - о - п - р - с - т - ф - х - ц - ч - ш