Литература - категорија

памфлет повеќе

мн. памфлети
Вид збор: Именка, машки род
Кратка полемична творба против некое лице, општествен поредок, политичка појава и сл.
Англиски: pamphlet

памфлетист повеќе

мн. памфлетисти
Вид збор: Именка, машки род
автор на памфлети
Англиски: pamphlet writer

памфлетски повеќе

Вид збор: Придавка
памфлет

парабола повеќе

мн. параболи
Вид збор: Именка, женски род
вид прикаска
Англиски: parable Албански: parabolë, alegori

пародија повеќе

мн. пародии
Вид збор: Именка, женски род
Смешно или сатирично подражавање на некоја литературна творба, обично песна, со чување на нејзината надворешна форма.
Англиски: parody Албански: parodi

пародира повеќе

пародираат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Пишува пародија на некоја творба.
Англиски: parody Албански: parodizoj

пасквил повеќе

Вид збор: Именка, машки род
Текст со навредлива, клеветничка, подбивна содржина.
Англиски: pasquil

пасус повеќе

мн. пасуси
Вид збор: Именка, машки род
Краток извадок, одломка од текст.
Англиски: passage Албански: pasus

патопис повеќе

мн. патописи
Вид збор: Именка, машки род
Литературни импресии од патување.
Англиски: book of travels

патописец повеќе

мн. патописци
Вид збор: Именка, машки род
Автор на патописи.

певец повеќе

мн. певци
Вид збор: Именка, машки род
поет
Англиски: poet Албански: poet

пеење повеќе

Види и: пее (несв.)
мн. пеења
Вид збор: Именка, среден род
песна
Англиски: song Албански: këngë

пејзаж повеќе

мн. пејзажи
Вид збор: Именка, машки род
Опис на природата во литературна творба.
Англиски: scenery Француски: paysage Албански: peizazh

ПЕН повеќе

Вид збор: Скратеница
Интернационален клуб на писатели (поети, есеисти и новелисти).
Англиски: PEN

песна повеќе

мн. песни
Вид збор: Именка, женски род
Помала стихотворба, со лирски карактер.
Англиски: lyric Албански: lirikë
Дел од епос; составен дел од некои народни епоси.
Англиски: epic Албански: epikë

петерец повеќе

мн. петерци
Вид збор: Именка, машки род
Стих од пет слога.

Пинокио повеќе

Вид збор: Име
Име на главниот јунак од новелата за деца на Карло Колоди (1826-1890).
Англиски: Pinocchio

писател повеќе

мн. писатели
Вид збор: Именка, машки род
Тој што пишува уметнички литературни дела
Англиски: writer Албански: shkrimtar
Примери:
Клуб на македонските писатели.

писателка повеќе

мн. писателки
Вид збор: Именка, женски род
Жена писател.
Англиски: author

писателски повеќе

писателска
Вид збор: Придавка
Во врска со писател и писателство.
Примери:
Неговиот писателски опит.

плеоназам повеќе

мн. плеоназми
Вид збор: Именка, машки род
Спој од повеќе зборови толку слични по значење, што некои од нив се сосема непотребни.
Англиски: pleonasm

повест повеќе

мн. повести
Вид збор: Именка, женски род
Прозно литературно дело со упростено сиже.
Англиски: story

поговор повеќе

мн. поговори
Вид збор: Именка, машки род
Текст со завршни зборови, белешки на крајот на книга.
Англиски: epilog Албански: pasthënie

поднаслов повеќе

мн. поднаслови
Вид збор: Именка, машки род
Наслов под главниот наслов на текст.
Англиски: subtitle Албански: nëntitull

поезија повеќе

(едн.) поезијата
Вид збор: Именка, женски род
Уметничко, литературно творештво во стихови.
Англиски: poetry Албански: poezi
Сите поетски дела на некој народ или од определен период, на одделен автор, на група автори итн.
Англиски: poetry Албански: poezi

поема повеќе

мн. поеми
Вид збор: Именка, женски род
Подолга литературна творба во стихови, со лирско-епски карактер.
Англиски: poem Албански: poemë, vjershë

поет повеќе

мн. поети
Вид збор: Именка, машки род
Писател на лирични творби, обично во стихови.
Англиски: poet

поетеса повеќе

мн. поетеси
Вид збор: Именка, женски род
Писателка на поетски творби.
Англиски: poetess

поетизација повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, женски род
Претставување на нешто во поетска форма.

поетизира повеќе

поетизираат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Претстави, претставува, опише, опишува нешто во поетска форма, како естетски доживеано, возвишено.

поетика повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, женски род
Теорија на поезијата.
Англиски: poetic Албански: poetik
Севкупност на поетски особености карактеристични за одделна литературна школа или за одделен автор.
Англиски: poetic Албански: poetik
Теорија на литературата, наука за уметничкото литературно творештво.
Англиски: poetic Албански: poetik

поетичар повеќе

мн. поетичари
Вид збор: Именка, машки род
Што се занимава со поетика.

поетички повеќе

поетичкиот
Вид збор: Придавка
Што припаѓа, што се однесува на поетика.
Англиски: poetic

полисиндет повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, машки род
Поврзување настани, слики, појави со повторување на еден ист сврзник, покарактеристично во поезијата.
Англиски: polysyndeton

полифонија повеќе

мн. полифонии
Вид збор: Именка, женски род
Својство на еден знак, лик да изразува повеќе значења.
Англиски: polyphony Албански: polifoni

популизам повеќе

(едн.) популизмот
Вид збор: Именка, машки род
Литературен правец што го прикажува народниот живот, неговите проблеми и суштина.
Албански: populizëm

портрет повеќе

мн. портрети
Вид збор: Именка, машки род
Опис на лик и карактер во книжевно или публицистичко дело.
Англиски: portrait Француски: portrait Албански: portret, përshkrim
Краток опис во кој се претставуваат личноста и делото на писател или на некоја друга личност.
Англиски: portrait Француски: portrait Албански: portret

портретира повеќе

портретираат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Верно опише, опишува некоја личност.
Англиски: portray Албански: portretoj

портретист повеќе

мн. портретисти
Вид збор: Именка, машки род
Писател што дава верен опис на ликовите, какактерите во книжевното дело.
Англиски: portraitist Албански: portretist

посвета повеќе

(едн.) посветата
Вид збор: Именка, женски род
Уводен дел во литературна творба со обраќање кон личноста во чија чест е напишана.
Англиски: dedication Албански: dedikim

послание повеќе

мн. посланија
Вид збор: Именка, среден род
Литературна творба во вид на писмо, на обраќање до некого.
Албански: pjesë letrare në formë letre

пост-скриптум повеќе

Вид збор: Именка, машки род
Додатна забелешка на крај од писмо или текст.
Англиски: post scriptum
Примери:
Тоа е ставено во две реченици во пост-скриптум.

првенец повеќе

мн. првенци
Вид збор: Именка, машки род
Прво објавено книжевно дело.
Англиски: first work Албански: puna e parë

предговор повеќе

мн. предговори
Вид збор: Именка, машки род
Текст на почетокот од книга (уметничко, научно дело) во кој се даваат објаснувања, податоци што овозможуваат полесно да се чита и да се разбере главниот текст.
Англиски: preface

препев повеќе

Види и: препее (св.)
мн. препеви
Вид збор: Именка, машки род
Слободно препеана, преведена песна.
Англиски: adaptation

преслика повеќе

пресликаат
Вид збор: Глагол, свршен
Во книжевно дело - даде, прикаже нешто онака, како што е во реалноста.
Англиски: reflect Албански: reflektoj

приказна повеќе

мн. приказни
Вид збор: Именка, женски род
Краток расказ во уметничката проза.
Англиски: story Албански: tregim

припев повеќе

мн. припеви
Вид збор: Именка, машки род
Дел од песна што обично се повторува по секоја строфа.
Англиски: refrain

проза повеќе

(едн.) прозата
Вид збор: Именка, женски род
Начин на јазично изразување без цврсто определени метрички шеми, неограничени со рима или ритам.
Англиски: prose Албански: prozë

прозен повеќе

прозни
Вид збор: Придавка
Што е напишан во проза, што се однесува на проза.
Што пишува во проза.

пролог повеќе

мн. пролози
Вид збор: Именка, машки род
Воведен дел кон литературно дело.
Англиски: prologue Албански: prolog

прототип повеќе

мн. прототипи
Вид збор: Именка, машки род
Дело или лик кои ги навестиле карактеристичните својства на други дела и ликови.
Англиски: prototype Албански: prototip
Личност која послужила како пример во создавањето на некој литературен лик.
Англиски: prototype Албански: prototip
а - б - в - г - д - е - з - и - к - л - м - н - о - п - р - с - т - ф - х - ц - ч