она (зам.)

Си реди така Маса Ќулумоска, си потпрашува за ова, за она.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И шатмара Божана, ова било, она било, го претеруваат селото.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Ами, кога помина она време, вели Стојна Ресулоска, кога помина нашето време?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)