аир м.
аирлија прид.

аир (м.)

Та се житце не зелени та се грозје не румени, та од пуста селска мака аир нема дур од века?
„Бели Мугри“ од Кочо Рацин (1939)
Се знае: каде лази мариовска и полска вошка, таму има аир, а од оние суртуцине: плетварци, оровчани, крстечани, деништави, небрежани и други пограѓанети селани можат само Долзите, Зојчевци и Даут да се користат по нешто, и тоа слаба работа, од некоја басмичка.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
— Кој? Јас вам ќе ви земам појќе од колку што чини. Аир да не стори госпо.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
И така, секој дуќан во кој денеска ќе влезат свадбарите, ќе има понекој петак аир, та дури и Мамуд ковачот ќе се овајди, оти ќе се требни клинци и плочи да се коват коњите на свадбарите што ќе бодињаат по невестата цел ден.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Таа се омажи таму со аир, откако отиде почнаа Илиевите уште повеќе да се богатат.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)
Таа беше стујардес во аир Франс, па токму во периодот кога ти беше тука таа беше на некоја двенеделна обука во Сингапур.
„Животот од една слива“ од Зорица Ѓеорѓиевска (2014)
Камилски имаше уште многу да каже за поимот аир, имаше многу белешки пред него, но, сепак, реши да го заклучи своето излагање со уште една изведенка од зборот: Во балканските јазици е мошне често употребувана изведенката аирлија со значење со среќа.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)
Беше очигледно дека Камилски ќе ја исполни нормата на денот продолжувајќи да ги толкува и останатите заемки севапот, атерот, аирот и ксметот.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи