акал м.

акал (м.)

Можеше да го крене како малечко дете и да го фрли низ отворите за џамови, ама што од тоа кога толку му сечи акалот.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)
Поминал низ толку многу недоразбирања, толку тешкотии, си велам, акал толку многу пат, не знам колку години војна водел.
„Жената на белогардеецот“ од Србо Ивановски (2001)
Белки ќе ја послуша, белки ќе му дојде акалот во големата гола глава оти нема многу денови кога треба да го седнат во школска скамлија!
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи