алармен прид.

алармен (прид.)

Затоа реши да покрене некоја станбена иницијатива, како, на пример, потпишување петиција за вградување на нов алармен систем и поправање на домофонот.
„Чкртки“ од Румена Бужаровска (2007)