апсолвент м.

апсолвент (м.)

Шампион е во дигање тегови, шампион е во возење мотор, а и апсолвент на молекуларна биологија.
„МАРГИНА бр. 37“ (1997)
Апсолвент сум на Машинскиот факултет во Скопје.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)