апстрахира св. и несв.

апстрахира (св. и несв.)

Кога ќе се апстрахира реалниот и конкретен свет, кога ќе се издели тој во празни шеми на логичките категории, и кога овие ќе се пуштаат во еден особен, од Хегел воспоставен логички ред, тогаш навистина развитокот на светот изгледа како развиток на „апсолутниот дух“.
„Значењето на Хегеловата филозофија.“ од Кочо Рацин (1939)
Од друга страна, оваа книга, како едно философско испитување кое поаѓа од максимата дека „Задачата на философијата е да се занимава со она што е дел од животот на оној што ја употребува“, не може да се апстрахира од ‘формата на животот’ на авторот.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Се трудеше да го апстрахира и да не го есапи многу, ама џабе.
„Тибам штркот“ од Зоран Спасов Sоф (2008)
Сепак, тие се две апстрахирачки теории кои не можат една без друга.
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)