врагов прид.
враг м.

врагов (прид.)

Трговецот со добиток успешно го погоди името „тутун“ и го доби облогот со врагот. Му припадна целата нива со тутун.
„Црни овци“ од Катица Ќулавкова (2012)