даде св.

даде (св.)

- На Јона му дадов ракија, вели Уља, многу се молеше.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Ви давам што се нашло, вели Огнен Ѓорго, лабаво јадење.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Големите се договараат, вели Ѓеро Ѓенески, може ќе дадат автономија.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)