дален прид.

дален (прид.)

Ќе има Окован Од смрт И Рима. јас Озрачен (Од дална ѕвезда) Медоточен И Порочен. поет Поет: Каков Жален Ек Всегде И нине И присно И Во Век. песната Штедра светлина Лудо пулсирање Песната?
„Вечната бесконечната“ од Михаил Ренџов (1996)
Меѓу нас продолжуваше големата делбена граница, големиот Балкански ѕид помеѓу нас, далните сенки на Атеистичкиот музеј.
„Атеистички музеј“ од Луан Старова (1997)
Кулата ќе свети како небеско светило, да не речам, како сонце, како ѕвезди, како месечина во дална далечина, во вишна височина.
„Захариј и други раскази“ од Михаил Ренџов (2004)
4. Дални дланки: и ум и усет и бит и битка. Две на еден човек на едно лице.
„Ерато“ од Катица Ќулавкова (2008)
20. Оставете го нека спие долго во часов час не е ниту век пред вечноста на ова постоење ново Од ридот тој над водите им збори за зората на страдните и морни под месецот што сонат дален сон
„Елегии за тебе“ од Матеја Матевски (2009)