дивотина ж.

дивотина (ж.)

Валјата имал некој опасен загар што можел да намириса секаква трага од лиот или дивотина.
„Крстот камбаната знамето“ од Мето Јовановски (1990)