занесеник м.

занесеник (м.)

- Што ви е, стар занесенику? рече тој нетрпеливо.
„Црни овци“ од Катица Ќулавкова (2012)