и (чест.)

- Еда, и жени ѓибале, вели Давиде Недолетниот, еда в пазува, под фустан, вели, еда ќе ти го засучи фустанот, и, еда, ќе те кутне, вели. - Да те кутне тебе кутурата, вели Јаглика Тренческа.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Господ ме удри, Лазоре, велам, и Ѕвездан ми свисна.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Паче, тука беше и Давиде Недолетниот.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)