иде несв.
идење ср.

иде (несв.)

Иди Џемо, полјакот од Прибилци, иди во Жван и го среќава Стојана Пејкоски.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- По Вирово сме ние. - По Вирово иди Мренога. - По Вирово којзнае кој иде, вели Лазор Ночески, оти војната е облак, порој.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И после слушаме - ״У р а “ , наближува кон нас. Идат Бугарите. Почнува колењето: нож на нож оди.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)