им (зам.)

Капинка и Ѕвездан гледаат и подголтнуваат. Им мрдаат гушињата.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Тоа го пишуваше Флорин Богданоски, вели Николе Валавичарот, оти негова е ливадана. Сега не се инаетеше толку за гајдата, вели, дури и на Бугарите им посвире. 205
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Капинке, мори, Ѕвездане море, велам, што правите прав јас да се направам; што горите на сонцето, им велам.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)