иш (изв.)

Иш, иш, вика и ги брка со една прачка.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)