лавне св.

лавне (св.)

ВЕЛИКА Влегуваме во селото, а како во туѓо село да влегуваме. Зејат куќите, пондилите. Нема ништо да лавне, да мукне.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Слушам, Чако подлавнува. Отпрвин секиденски, а после погласно и пострвно. Јас се туткам.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И после чувме „бау“, вели, и човекот го снема. Го лавна кучката, вели.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)