лае несв.

лае (несв.)

- Не лае на ништо, велам, кај слушаш лаење? - Лае, вели, не го слушаш дека лае?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Сега, Чако лае и квичи, небаре да плаче.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Ѕвездан пак се мешколи и со напнување, со триста сили, ќе ме праша: - На што лае мамо кучено, вели, на што лае онолку Чако? 171
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)