лази несв.

лази (несв.)

И лазам низ пругорно, низ прудолно, низ тумбиња, низ длапчиња.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
На лицата им лазат муви, а тие мислат дека се снежинки, вели, привиденија, и стенкаат, викаат.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Каде повеќе напред? Во мајчината! Ништо - одиме, трчаме, лазиме.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)