лани прил.

лани (прил.)

- Да не ми донесе сматок, вели Доксим Тренчески, да не е јајцево ланско. - Како ланско, Доксиме, велам, сега е снесено.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Што останало од лани, велам јас, кога и лани немавме за јадење. 112
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Некој ми донесе лански, вели Доксим Тренчески, а за нокот му избегав на куршумот.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)