лош (прид.)

- „Лошото време го прават лошите луѓе“ , велеше Лазор Ночески „и нема лошо време што е подалеку од луѓето.“
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Море кажи ми како е, што е, велам, се сеќавам на лошите соништа.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Така тие ноќи само некои лоши, невеласни соништа ме шетаат: де пропаѓам, де се качувам, де некои гуштери, ѕвиждалници, слепјаци и смокови ме облазуваат. Ме заплеткуваат.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)