на (чест.)

И само вика: - Приготви садови, вика, шкембево фрли му го на кучено, на куче, на, куц на, вика.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Луѓето си мрдаат со главите, се вртат: „На Чако, на!“ Го вабат, наѕираат во тремот, во пондилата, под тезгерето.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Слегувам во гумното, го вабам кучето. Викам: на, Чако, на!
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)