нерегуларен прид.

нерегуларен (прид.)

Б бадијала - без пари, бесплатно, залудно батакчија - измамник, неранимајко башибозук - нерегуларна војска, паравојска беља - несреќа, невола, мака, тегоба, искушение берат - повелба, декрет, заповед, издадена од султанот, со која се давале разни права, привилегии
„Тврдина од пепел“ од Луан Старова (2002)
По пат на компромис, нерегуларностите му даваа на тоа лице провокативност и егзотична магија.
„Невестата на доселеникот“ од Стојан Христов (2010)
Припадниците на башибузукот беа нерегуларни војници, почесто бандити отколку војници, обезглавени, без команда.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)
Башибозукот претставувал помошна војска на османската армија, главно коњаница составена од нерегуларни и командно обезглавени, разединети и неплатени војници, демобилизирани од армијата.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)