оди несв.

оди (несв.)

- Не одам, баму ја, вели Јон, нека остане еден доктур понеучен.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Ама кај ќе одите, нејаки жени, вели Огнен Горго, кај ќе одите, сега, сами?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И после слушаме - ״У р а “ , наближува кон нас. Идат Бугарите. Почнува колењето: нож на нож оди.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)