она (зам.)

- Ами, кога помина она време, вели Стојна Ресулоска, кога помина нашето време?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Си реди така Маса Ќулумоска, си потпрашува за ова, за она.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И шатмара Божана, ова било, она било, го претеруваат селото.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)