оние зам.

оние (зам.)

Оние двајцата арапи, ноќта беше ја поминале кај Доксима Тренчески.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- „Стравот е страшен, велеше Лазор Ночески, само за оние што му се плашат.“
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Оние што ни умреа, му велам, - Мене не ми умреа, вели, децата тебе ти умреа.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)