оној зам.
онолку прил.

оној (зам.)

- Знам, вели Витомир, децата се прават без панталони, вели, ама оној што нема ништо в панталони, нема ни деца, вели.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Никој не те остава. Ни овој, ни оној, ни па земјата твоја.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Зад мене Неделкојца Сивеска ми се добира со устата до увото и вели: - Вистина, оној пат, го виде Неделка, вели, или така ти се сторило?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)