падне (св.)

Дали сега кога ти падна тешко го виде, вели, или таму некаде? - Таму, вели Јон, кај што бев.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Брат, небрат, тебе ти се падна, му велам.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- А знам, вели Мисајле Ковачот, нему ливадата му падна во нашиот синор, кога клававме межници.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)