патријархално (прил.)

Јас сум патријархално воспитано моме, кое не прима сам маж затворено во четири ѕида.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)
Имав само осумнаесет години, бев патријалхално воспитана, за љубовта, за сексот не знаев скоро ништо.
„Животот од една слива“ од Зорица Ѓеорѓиевска (2014)