патријархат м.

патријархат (м.)

Кога започнал патријархатот, татковците го продолжиле обичајот.
„Сестрата на Сигмунд Фројд“ од Гоце Смилевски (2010)