петелка ж.

петелка (ж.)

Само стиснете ја петелката, - ги предупредуваше, - зашто секој неуспех во тоа изгледа многу грдо и кога ќе се гледа вака, оддалеку. ...
„Белата долина“ од Симон Дракул (1962)
Седеше со показалец на устата како да сакаше да ми каже со таен знак да застанам или да продолжам меѓу дрвјата сосема нечујно, лазејќи, зашто тој сега го наслушнува движењето на подземните води што се качуваат од коренот кон ветките на дабовите или зашто го гледа пукањето на кората на стеблата и трепетот на петелките на кои и без ветар се нишаат непаднатите лисја.
„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (1990)