пигмејски прид.

пигмејски (прид.)

После се срамев од тие мисли. Од тие пигмејски мисли.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)