погрешен прид.

погрешен (прид.)

Последното востание ни покажа оти овој пат по којшто одевме сега е погрешен и опасен.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Погрешна претстава би добиле за големината и за пространството на ЕКСПО ако ја споредиме со кој и да е саем во нашата земја.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)
Првин, жителите на Потковицата си мислеа дека се свампирил пустиникот Акиноски и дека таков, повампирен, бара да си ја врати крвнината, макар и од погрешен човек, макар од кого ѝ да е, па престрашени ја избегнуваа гората, (дури и овчарите уште од зајдисонце се прибираа дома) а тој, Арслан бег, со пушката в скут, на коњ, со дружината по себе, акаше низ полето, но само од изутрина до навечер; и не одбираше ни од изорано ни од посеано, ни од ендек ни од дол, божем за да се сретне со него, со отворот што го галатеше, а всушност ги вијаше и ги поткупуваше воловарчињата и аргатите да извардат и да му кажат кој се крие зад гласот.
„Потковица на смртта и надежта“ од Миле Неделкоски (1986)
Тоа се случило толку брзо и толку неочекувано, што тројцата железничари не стигнале дури ни да им викнат дека во погрешен воз се качуваат.
„Потковица на смртта и надежта“ од Миле Неделкоски (1986)
Не сум јас од тие, ѝ велам, на погрешна врата тропаш.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
— На погрешно место чекаме, вели момчето, тој може да влезе од другата страна.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Татко ми сметаше дека следењето на патот на политиката за да се извлечеме од бедата на семејството би бил погрешниот, фаталниот чекор.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)
Во неговите чести размисли доаѓаше до заклучокот оти Балканот најчесто страдал од примената на погрешните „идеи“, но бил и жртва на наметнатите „идеи“ од другите, помоќните завојувачи, империите.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)
Но сега не беше време да длаби по погрешните идеи, требаше да се најде излез за семејството, излез од гладот.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)
Теоретичарот на правото, Џејмс Џекобс (James Jacobs), не греши кога вели дека расправата во врска со легализацијата во Соединетите Држави се води на погрешен начин; таа го скршнува вниманието од сѐ што би можело да се направи за да се намали злоупотребата на дрога и да се формулира разумна политика за решавање на тој проблем.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Но, најголемата опасност лежи во погрешните видови печурки.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)
Како алтернатива тој ги сугерира „погрешните или залажувачките верувања“ кои произлегуваат „не од интересите на некоја доминантна класа туку од материјалната структура на општеството како целина.“ (Eagleton 1991,30) (3).
„МАРГИНА бр. 1“ (1994)
Токму на „погрешната Русоова политика“ Ренан ѝ го припишуваше францускиот пораз против Германија.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Штом еднаш ќе отпочнеш да ги броиш типовите на феномени, ти си на погрешен пат, без оглед дали ќе запреш на еден или на два. okno.mk | Margina #1 [1994] 43
„МАРГИНА бр. 1“ (1994)
Цели 40 години поимот на национален идентитет во Чехословачка беше третиран како сомнителен и беше прикриван од страна на погрешната, официјална, советска верзија на реалноста.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)
Сè што се сеќавам од вчерашната вечер се само бледи слики, иако се сеќавам дека се обидов да влезам во погрешен стан, вознемирувајќи ги станарите.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Едноставно, јас ги засновав моите забелешки на размислувањето што го направив кое е засновано на погрешното читање на нивното дело. ***
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)
Но зборот „интерактивен“ е погрешен, бидејќи компјутерските програми промовираат пасивен однос кон јазикот.
„МАРГИНА бр. 1“ (1994)
Во Америка беше кратко време и повремено забораваше дека не е веќе во Англија и тогаш задолжително преминуваше на погрешната страна од улицата.
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)
Во заслепувачки блесок на инспирација, сфатив дека овој израз „интерактивен“ е погрешен.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)
Повеќе