подметка (ж.)

Таа тежина му ги запираше чекорите, како да му се залепуваа подметките на мокрите излижани камења од калдрмата.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)