прекаже св.

прекаже (св.)

Барем децата нека знаат, барем тие не можат да ме прекажат.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)