прочита св.

прочита (св.)

- Не знам, му велам, дојди си, прочитај го.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Добро, вели Неделко Сивески, ако сакаш јас ќе ти го прочитам.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Сакам да го прочитам, а не знам писмо. Слеп човек, за никаде не е.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)