револвер (м.)

Ако си ти виновен, сврти го револверот во себе!
„Духот на слободата“ од Војдан Чернодрински (1909)
(Се облекува. Ги препашува редениците, го зема револверот и камата, ја нарамува пушката) Јас сум готов! (Влегува Темјана)
„Духот на слободата“ од Војдан Чернодрински (1909)
По нив влегува слугата и остава пушка, револвер, реденици, облека и опинци до миндерот).
„Духот на слободата“ од Војдан Чернодрински (1909)
Во тоа време, шест седум месеци по свршувањето на војната, останаа полни магацини со оружје, а во секоја смрека имаше по петшест пушки, револвери, бомби, та дури и цели митралези се наоѓаа ако му требаше на човек.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Крсте подрипна и веднаш одговори потврдно и се загледа со ред во сите четници; во нивните бушави коси, небричени бради, извалкани алишта, а особено во нивните колани, фишеци, револвери и пушки.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Пукаат пушки, револвери, луѓе викаат, коњи трчаат нагоре-надолу.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Еднаш кога ме напушти војската, втор пат кога ти не сакаше да стрелаш во мене со мојот револвер.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)
Неговите прсти се забуцуваа во кафениот отвор и никако не можеа удобно да ја стиснат срната дршка на револверот.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)
Беше неумолив. „Предај ни го твојот револвер“, рече брестот.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)
Крвавите отпечатоци тој само ги насетуваше во темнината - прогонувачите по нив не можеа да го најдат. Револвери, шушкаше.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)
ЛУКОВ: Те предупредувам да го оставиш, инаку... (Го вади револверот.)
„Црнила“ од Коле Чашуле (1960)
Едното е - усетот да ги открива своите убијци уште пред тие да го извадат револверот и да ги спружува на улица без особени церемонии.
„Црнила“ од Коле Чашуле (1960)
Дури кога ќе дојде на средината од собата, станува свесна за револверот во своите раце.
„Црнила“ од Коле Чашуле (1960)
Се попритискува до ѕидот и раката махинално ја стега рачката на револверот.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)
Во појасот, со посребрена рачка, на сонцето блескаше неговиот нов револвер.
„Гоце Делчев“ од Ванчо Николески (1964)
Гоце стана. Од појасот извади нов револвер и остра, светла кама, со бела коскена рачка.
„Гоце Делчев“ од Ванчо Николески (1964)
На градите има срмен елек со гајтани, на половината опашал црвен појас, во кој закачен светка револверот.
„Гоце Делчев“ од Ванчо Николески (1964)
Два сандаци со бомби, муниција за пушки и револвери и една машина за пишување.
„Волшебното самарче“ од Ванчо Николески (1967)
Се истурија неколку бомби и разна муниција за револвери и шмајзери.
„Волшебното самарче“ од Ванчо Николески (1967)
Истото се покажа и со другите гости, што беа го оставиле оружјето кај што ќе спијат, та од сите шестина само заптијата го сопаша револверот — алтипатлакот и му го фрли на Толета пред нозе.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)
Повеќе