сир (м.)

И токму го завршуваше Петруш пазарлакот со свадбарите, еве го Стевана од Гудјаково со еден сир биено сирење во едно цедилце.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Јакобсон го дава како пример рускиот збор сир, кој грубо е преведен на англиски како cottage cheese (пресно сирење).
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)