таин (м.)

Кога ќе легнат на царскиот таин, јагниња ќе станат.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)
Требаше толку таини колку што имаше затвореници и правилно им го делеше.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)
Таинот им се зголемуваше и со тоа добиваа повеќе сили да издржат докрај. – Уште има луѓе за бога – велеше Јован Сирмев кога во Воден им дадоа по два сомуна и по парче сирење.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)
Сувиот леб, таинот ни со вода не може да се голта.
„Свето проклето“ од Јован Стрезовски (1978)