чиче ср.
чичек м.

чиче (ср.)

Ми вели, топорливо и потсмешливо: - А јас што ќе работам бе чиче, - ми вели. – Ти ни пицајзла за требење не остави.
„Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски (1992)