чичек м.

чичек (м.)

Запната му е во густата коса, мислиш фатена на некој чичек.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Ти се фатило чичек на косата, пајажина, лепкавец.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)