чучнат прид.
чучне св.

чучнат (прид.)

Жената седи чучната крај долгунест висок сандак преполнет со играчки од децата.
„Бојана и прстенот“ од Иван Точко (1959)
Ако сум черга под чучнати деца чирак биди чирак На земјата со пот портокалова.
„Омајнина“ од Афродита Николова (2010)