воен прид.

воен (прид.)

Војно време, - невреме. Ба му ја кој го има.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Глад, ќе рече некој, воено време.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- За ваше добро е, велат тие, војните доктури.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)