дабовица ж.

дабовица (ж.)

Да- виде Недолетниот преграбил една дабица и само си зборува: - Еда, ова дрво јас прв си го зафатив, вели, и еда, никому не му го давам.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Еда, јас ќе го сечам, вели, и се држи за дабицата.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Оти не ја сечеш дабицата, му велам, О, Давиде!
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)