деловник м.

деловник (м.)

И југословенските деловници се разотидоа задоволни.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)