замин м.
замине св.

замин (м.)

Некогаш на замин, по „добар лов" ѝ потфрлаше на мајка му по некоја и друга лира да ја ублажи сиромаштијата и да не го избришат од нивните тевтери, да има лице да се прицне некогаш кога ќе го подгонат полјаците, заптиите и фариите од Полчишта.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)
Ѕвони, ѕвони Чиниш: на замин Коњу мој, ајде Пред да нѐ зајде Во недофат Сами. Мора Сонувам: Еден апокалиптичен коњ Еден апокалиптичен пес И една грда месечина.
„Вечната бесконечната“ од Михаил Ренџов (1996)