или-или сврз.

или-или (сврз.)

Беше едно големо или-или на живот и смрт, некакво бесповратно предизвикување, кое не можеше да не биде сфатено.
„Белата долина“ од Симон Дракул (1962)
Повеќето луѓе можат да го протолкуваат проектот без да упаднат во овие или-или сценарија.
„Маргина бр. 36“ (1997)
Не било баш или-или. Или ќе бидеш исправен како топола, или ќе завршиш како ќутук во некоја селска пилана.
„Светилничар“ од Ристо Лазаров (2013)