камила ж.
камилавка ж.

камила (ж.)

- Даночниците ни бараат да пријавиме и камили.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)